Category Archives: Fetal Anomali

riskli-gebelik-aydan-biri-k

Fetüs Nedir?

Hamileliğin ilk 8 haftalık dönemi embriyonik dönemdir.bundan sonra doğuma kadar fetüs olarak adlandırılır.Bebeğin fetüs evresi boyunca farklı gelişim aşamaları bulunmaktadır. Her aşamada ayrı bir ağırlıklı bölge gelişim göstermektedir. Fetüs evresi sonunda ise eğer erken doğum olmazsa, bebek bütün gelişimini tamamlayıp doğmakta ve ilk gerçek nefesini almaktadır.

BXP67818h

Fetüsle (Bebekle) İlgili Sorunlar Nelerdir?

Hamileliklerin birçoğu sorunsuz geçse de bazen beklenilmeyen sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar da hem annenin sağlığını hem de bebeğin sağlığını tehdit etmektedir. Birçok anne adayı, hamilelikte yaşanabilecek sorunlardan endişe etmekte ve korku duymaktadır.

shutterstock_66696541

Fetal Anomali Nedir?

Tüm anne adaylarının hayali fiziksel ve herhangi bir yapısal organ kusuru olmayan bebekler meydana getirmektir.Ancak bu her zaman mümkün değildir.Bebeklerin %3-5inde anomaliye rastlanır.Peki fetal anomali nedir?Bebeğin görünümünü fiziksel olarak etkileyen yada organ ve sistemlerinin işlevini bozan hertürlü sakatlık ve bozukluk fetal anomalinin tanı kapsamına girer.

shutterstock_62501518

Fetal Anomali Sık Görülür Mü?

Günümüzde gebelik sırasında ortaya çıkan birçok hastalık ve yapısal bozukluklar vardır. Bunlar hem anneye hem de bebeğe büyük sıkıntılar yaşatmakta ve hayatlarını bazı yönlerden tehdit etmektedir. Fetal anomali de bu durumlardan birisidir ve neredeyse en çok endişe yaratan durumdur. Anne adaylarının korkulu rüyası haline gelmiş olan bu hastalık, günümüzde birçok tartışma yaratmış ve akıllarda soru işaretleri oluşturmuştur.

shutterstock_80334910

Yarık Damak-Dudak Nedir?

Yarık damak-dudak anomalilerinin görülme olasılığı bin bebekte birdir. Nedeni aslında çok basittir. Bebeklerin dudakları ve damakları ilk gelişim evresinde zaten yarıktır. Fakat 6. Ve 10. Haftalarda bu yarıklar, normal bebeklerde birleşmektedir. Birleşmediğinde yarık damak-dudak anomalisi ortaya çıkmaktadır. Ultrasonda bu yapısal bozukluklar görülebilmektedir.

Akciger Anomalileri Nedir?

Akciğerin konjenital anomalileri şunlardır. Konjenitak kistik adenomatoid malformasyon, pulmoner sekestrasyon, bronşial atrezi, konjenital lobar amfizem, pulmoner agenezi, pulmoner aplazi, pulmoner hipoplazi, scimitar sendromu, trakeal divertikül, özefagus divertikülü, trekeal bronkus, bronşial izomerizm, özefageal  ve floraenterik kistler, konjenital özefageal stenoz, özefageal ve trakeal atrezi, trakeoözefageal fistül, bronko özefageal fistül saydığımız bütün bu hastalıklar rastlanan akciğer konjenital anomali tipleridir.

shutterstock_62501518

Kardiyak Anomali Nedir?

Kardiyak anomaliler aynı zamanda kalp anomalileridir. Yeni doğan bebeklerde en çok kalp anomalilerine rastlanmaktadır. Bu oran binde beş-sekiz arasında değişiklik göstermektedir. Kardiyak anomalilerinin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Acil müdahale gerektirip gerektirmemesi, kardiyak anomalisinin çeşidine bağlı bir durumdur. Bazı kardiyak anomaliler ise maalesef doğumdan önce saptanamamaktadır.

Beautiful pregnant woman sitting on bench

Kalpte Parlaklık Nedir (intrakadiyak ekojenik fokus)?

Gelişen ultrasonografik sistemler sayesinde anne karnında ki bebeklerin gelişimleri haftadan haftaya takip edilebiliyor. Anne karnında gelişimleri gözlenen bebeklerin bedensel rahatsızlıkları ve zihinsel gelişimi de takip edilebiliyor.

Barsaklarda Ekojenite(parlaklık) Artışı Nedir?

Ekojenite, ultrasonik bir terimdir. Organlara gönderilen ışın dalgalarının organ içinde organik olmayan yapılara çarpması ile birlikte cihaza geri gönderdiği dalgaları ifade etmektedir. Ekojenite artışı çoğu zaman cihazdan kaynaklanan problemlerden fazla görülmektedir.

Böbrek Anomalileri Nedir?

Böbrek anomalileri diğer anomaliler arasında daha sık görülmekte ve çoğu hayati bir tehlike taşımamakla beraber, daha sonraki yıllarda böbrek hastalıklarını artırabilmektedirler. Bu anomaliler fetal anomali taramasında belirlenebilir. Fakat fetal anomali taramasında böbreğin gelişimini tamamladığı haftalarda yapılması büyük bir önem taşımaktadır. Böylelikle taramada ulaşılan sonuçlar daha net ve güvenilir olabilmektedir.