Akciger Anomalileri Nedir?

Akciğerin konjenital anomalileri şunlardır. Konjenitak kistik adenomatoid malformasyon, pulmoner sekestrasyon, bronşial atrezi, konjenital lobar amfizem, pulmoner agenezi, pulmoner aplazi, pulmoner hipoplazi, scimitar sendromu, trakeal divertikül, özefagus divertikülü, trekeal bronkus, bronşial izomerizm, özefageal  ve floraenterik kistler, konjenital özefageal stenoz, özefageal ve trakeal atrezi, trakeoözefageal fistül, bronko özefageal fistül saydığımız bütün bu hastalıklar rastlanan akciğer konjenital anomali tipleridir.

Akciğer anomalileri genel olarak hastalarda klinik semtomlar ortaya koymazlar. Anomaliler çoğu zaman tesadüfen tespit edilirler. Radyolojik görünümleri sayesinde hekimler tarafından teşhis edilirler. Akciğer anomalileri gizli ilerleyen hastalıklar olsa da gösterdiği bazı olgular hışıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ağrıları  olabilmektedir.

Hastalık belirtileri ileri ki evrelerde kendini gösterdiği için en ufak bir şüphede sağlık kurumlarına başvurulup bu konuyla ilgili kesin sonuç almak adına test ve tetkiklerin yapılması hastalığın ilerlemeden teşhis ve tadavisi açısından önemli birhusustur. Hastalığın erken tanısı için bu tetkik ve tedavilerin daha erken yapılması hayati önem taşır. Geç kalınmış tedaviler hastalığın çözümünü zorlaştırmakta ve hastalığın tedavisini imkansız hale getirebilmektedir.

Amfizem: akciğerin hava keseciklerinde gerilip genişleme sonucunda oluşan bir hastalıktır. Hava keseciklerinde oluşan bu durum kesecikler arasında bulunan kesecik duvarlarının yırtılmasına ve akciğerin esnekliğini kaybetmesine neden olur. Sonuç olarak da akciğere giren hava ve hava keseciklerinde oksijen karbondioksit dengesi bozulur. Hastalık sessiz ilerlediği için belirtileri ileriki evrelerde ve nefes darlığı olarak verir.

Akciger konjenital anomalilerinin  başlıca özelliklerini ve hastalık sonucu oluşturdukları etkileri inceleyelim. Kistler: boyutları 10 cm ya kadar ulaşabilen kistler hava yoluyla bir ilgileri yoktur. Sıklıkla radyografi sırasında teşhis edilir. Genellikle sol akciğerde rastlanır.kadın erkek her iki cinste de rastlanma olasılığı eşittir.

Konjenitak kistik adenomatoid malformasyon:  olguları genellikle solunum sıkıntıları ve sık rastlanan solunum yolları infeksiyonları olarak görülür ve iki yaşının altındaki çocuklarda görülür. Tedavisi cerrahi müdahele ile çıkarılmasıyla olur.

Hipoplazi: doğum sırasında ve doğumdan kısa bir süre sonraki ölümlerin sebebidir. Akciğer hipoplazisi anne karnında ki gelişme sırasında diğer organların akciğere basınç oluşturması durumunda ortaya çıkar.

Scimitar sendromu: sıklıkla sağ akciğerde görülen solunun sırasında hışırtı, ve solunum sıkıntıları belirtileri gösterebilen bir akciğer anomalisidir.

Trakeal divertikül: hava kistlerine sebep olan nefes borusu duvarının invajinasyonu sonucu oluşan bir durumdur.Trekeal bronkus: sağ üst lobun nefes borusunun yan duvarlarına kaynaklanması ile oluşur. trekeal bronkus kromozom anomalileri ile veya doğumsal anomaliler ile bulunabilir.

Akciğer ile ilgili rahatsızlıkların hayat kalitemizi düşürmesi açısından yatsınamaz bir etkisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. bu hastalıkların vücudumuzda oluşmasını, genetik ya da ana rahminde oluşması açısından engelleyemeyebiliriz. Ancak yaşantımız sırasında başta tütün mamulleri tüketimini azaltıp bitirerek ve düzenli doktor kontrolleri ile hayat kalitamizi arttırırken akciğer hastalıklarına da yakanlanma riskimizi düşürmüş oluruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir