Barsaklarda Ekojenite(parlaklık) Artışı Nedir?

Ekojenite, ultrasonik bir terimdir. Organlara gönderilen ışın dalgalarının organ içinde organik olmayan yapılara çarpması ile birlikte cihaza geri gönderdiği dalgaları ifade etmektedir. Ekojenite artışı çoğu zaman cihazdan kaynaklanan problemlerden fazla görülmektedir.

. Barsaklarda ekojenite (parlaklık) artışı nedir? gibi sorular özellikle gebe kadınlar tarafından daha çok sorulmaktadır. Halk arasında yaygın olarak bir bilginin olmaması bu durumu merak edenlerin sayısının artmasına neden olmaktadır.

Hiperekojen barsak (ekojenik barsak) ultrasonografi sırasında fetusun karın kısmında barsakların olduğu bölgede parlak beyaz renkte (ekojenik) bölgeler görülmesidir. İkinci trimesterde yapılan ultrasonografide yaklaşık yüz gebelikten birinde izlenir ve genellikle haftalar içinde kendiliğinden kaybolur.

Hiperekojenik barsak alanları izlenen fetusların büyük bölümünde (%50-80) bir problem oluşmaz, sağlıklı olurlar. Fakar nadir olarak aşağıdaki anomalilerle ilişkisi olduğu gösterilmiştir:

– Down sendromu ve diğer kromozomal anomaliler

– Kistik fibrozis

– CMV gibi enfeksiyonlar

– Barsak tıkanıklığı

– Amnion suyu içerisine kanama olması ve fetusun bunu yutmasından kaynaklanabilir

– Özellikle ileri aylarda barsaklardaki mekonyum da bu görüntüyü verebilir

– Koryoamniyonit (amnion sıvısı ve zarlarının enfeksiyonu) varlığında amniyon sıvısındaki gaz yapıcı bakterilerin yutulması da bu görüntüye sebep olabilir

Aralıklı ultrason takipleri ile ekojenik barsak varlığının devamı veya kaybolması izlenmelidir. Detaylı ultrasonografi ile buna eşlik edebilecek diğer anomalilerin varlığı değerlendirilmelidir

Eşlik eden başka bir anomali bulunmamışsa , yapılan diğer değerlendirmeler ve testler normalse yani izole ekojenik barsak izlenen fetuslarda normal fetuslara göre daha kötü gebelik sonuçları izlenmemiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir